EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH

Czym jest Stowarzyszenie DdD?

 • Kontynuujemy dzieło św. Urszuli Ledóchowskiej – Matki, Nauczycielki, Wychowawczyni  i Patriotki. W tym celu
  w 2004 roku zostało powołane przez animatorów, rodziców dzieci należących
  do ERM i przyjaciół Ruchu, Stowarzyszenie pod nazwą „Dorośli dla Dzieci” z siedzibą 
  w Ostrzeszowie, woj. wielkopolskie,
  ul. Chrobrego 4. W 2005 roku Stowarzy-szenie uzyskało status pożytku publicznego, co stworzyło możliwość wpłaty 1% od dochodu.

Cele statutowe Stowarzyszenia to wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci w zgodzie z chrześcijańskimi wartościami. Realizujemy te cele poprzez całoroczną pracę z dziećmi, organizowanie im letniego i zimowego wypoczynku, szkolenie wychowawców oraz tworzenie programów edukacyjnych.

Ze Statutu:

 1. 1. Prowadzić działalność wychowawczą wśród dzieci i młodzieży
   i wśród jej wychowawców w wymiarze społecznym, kulturalnym, patriotycznym w duchu wartości chrześcijańskich;2. Wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz wychowanie w szacunku dla drugiego człowieka; 3. Wsparcie rodziców w wychowywaniu dzieci i młodzieży; 4. Promocję idei wolontariatu; 5. Działalność charytatywną i socjalną na rzecz dzieci i młodzieży; 6. Wspieranie inicjatyw integrujących dzieci i młodzież w Europie.

Co robimy:

Na co dzień Stowarzyszenie współpracuje z ERM i w tym celu organizuje wypoczynek letni nad morzem, w górach i w siedzibie Stowarzyszenia. Dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia, możliwe było zorganizowanie wszystkich dotychczasowych Ogólnopolskich Dni Wspólnoty i Gimnazjalnych Dni Wspólnoty. Ponadto organizujemy pomoc finansową dzieciom z orzeczeniem niepełnospraw-ności. W tej chwili dwanaścioro dzieci jest pod naszą opieką.
Stowarzyszenie finansuje funkcjonowanie  i utrzymanie sekretariatu ERM-u.  
W okresie zimowym organizujemy paczki
z okazji św. Mikołaja i świąt Bożego Narodzenia dla dzieci z rodzin wielodzietnych i rodzin z trudnymi warunkami  materialnymi.

Od 2004 roku :
Prezes  – Irena Maria Ślęzak

Skarbnik – Ewa Kucharska

Sekretarz – Ewelina Sodel

Komisja rewizyjnaStefania Drabczyńska, Anna Kucharz, Maria Kapelańczyk.

Najważniejsze działania od początku istnienia Stowarzyszenia:

 

W roku 2006 udało nam się zorganizować bardzo udaną akcję letnią. Kolonie dla dzieci odbywały się w Wierzchucinie oraz Szczytnej, a w siedzibie stowarzyszenia w Ostrzeszowie odbyły się cykle warsztatów dla animatorów. W dniach 21-23 kwietnia
w Częstochowie świętowaliśmy Ogólnopolskie Dni Wspólnoty, na które przybyło ponad 2500 dzieci wraz z wychowawcami z całej Polski. Rok 2007
to kolejny rok cotygodniowych spotkań
z dziećmi, ale także wydarzeń ogólnopolskich.
W roku 2008 odbyło się wielkie spotkanie dla ok 3000 dzieci w Gdańsku – Ogólnopolskie Dni Wspólnoty. Wspólne akcje kolonijne w Zakopanem, w siedzibie Stowarzyszenia i w Wierzchucinie.
W roku 2009 odbyły się 5- dniowe Gimnazjalne Dni Wspólnoty w Pieniężnie oraz kolonie ERM w Głotowie ( Mazury)
i Wójtowicach ( Kotlina Kłodzka)

w 2010 r odbyło się Ogólnopolskie spotkanie Dzieci w Poznaniu, w którym wzięło udział ok. 1.500 dzieci oraz kolonie w Zawoi i Jastarni.

Poprzez małe dzieła i wyzwania, które podejmują dzieci i młodzież pod opieką swoich wychowawców mamy nadzieję wychowania pokolenia, które będzie żyć zgodnie z chrześcijańskimi wartościami
w służbie innym ludziom.

 
 

LICZYMY NA TWOJĄ POMOC!

Stowarzyszenie "Dorośli dla Dzieci"

KRS 0000222915

Stowarzyszenie "Dorośli dla Dzieci"

WIADOMOŚCI ERM

LICZYMY NA TWOJĄ POMOC!

Stowarzyszenie "Dorośli dla Dzieci"

KRS 0000222915

STOWARZYSZENIE "DOROŚLI DLA DZIECI"

WIADOMOŚCI ERM