Piosenka Roku 2013/2014 "Jezu-Hostio"

Plik mp3 do pobrania
Jeżeli po kliknięciu na link lewym klawiszem, rozpoczyna się odtwarzanie muzyki zamiast pobierania, należy kliknąć na link prawym klawiszem i wybrać opcję "Zapisz jako..." lub inną podobną (zależnie od używanej przeglądarki internetowej).

Jezu-Hostio...

Tekst: s. Teresa Zintel USJK
Muzyka: Bogdan Niemasik (diecezja legnicka)

Bóg z miłości posłał Syna, D G
aby zbawił z grzechu świat.
Z wiarą przyjmę Zbawiciela, e G A D
Jezu, Tyś mój Król i Pan.
We chrzcie świętym łaską wiary D G
Jezu, obdarzyłeś mnie.
Twoje łaski i talenty e G A D
wzmacniaj we mnie, proszę Cię.

Ref.
Jezu-Hostio, żywy Chlebie D G A h G
Tobie ufam, kocham Ciebie!
W Tobie moc i łaski wszelkie D G e A D
Tobie składam dzięki wielkie!

Będę patrzeć na Maryję
jak mam w Synu Boga czcić.
Będę z wiarą słuchać Słowa,
by z Jezusem w życie iść.
Jezus przyjął ciężar krzyża,
w Eucharystii dla mnie jest.
Bóg najlepszym Przyjacielem,
mam w Nim radość, życia sens.

Ref.

Pan mnie życiem wiecznym darzy
i dar Ducha dla mnie śle.
Zmartwychwstały Jezu Chryste
tak, jak Brata kocham Cię.
Dam się Panu zaskakiwać,
co jest dobre Jezus wie.
Więc mój Królu prowadź proszę
tak, jak Twoje Serce chce.

Ref.

1% a tyle dobra!

Czekamy na Twoją pomoc!

 

Stowarzyszenie "Dorośli dla Dzieci"

KRS 0000222915


Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku


Dodaj wiadomość

Zachęcamy do redagowania naszej strony! Piszcie o Waszych wspólnotach, spotkaniach, ogniskach, wyjazdach itp. Można również publikować ogłoszenia, np. zaproszenia na spotkania Waszego ERM-u.
Dodaj tekst na stronę!