Wakacje z duchowością

Są to rekolekcje organizowane z myślą o różnych odbiorcach. Zawsze zapraszamy na nie Animatorów ERM oraz starszą Młodzież, która przygotowuje się do tej posługi. Są przeznaczone dla osób, które chciałyby poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, aby dzięki temu lepiej służyć dziełom, w które są zaangażowani. Poruszamy różnorodną tematykę.

Kalendarium

Dotąd odbyły się następujące rekolekcje:

  • "Obowiązki ERM-ity źródłem radości"
    Zakrzów (2010)
  • "Liturgia - Tajemnica Miłości odradzającej"
    Wejherowo (2011)
  • "Świętowanie bramą do piękna, szczęścia i wieczności"
    Nysa (2012)

Liturgia - Tajemnica Miłości odradzającej

Rekolekcje przeznaczone są dla osób, które ukończyły 16. rok życia, a które chcą przekroczyć progi schematów i przyzwyczajeń rytualnych, by wejść w przestrzeń piękna, bogactwa i ponadczasowej potęgi Liturgii.

Uczestnicy będą mieli okazję w rutynowych słowach, gestach i symbolach liturgicznych odkryć "duchowe centrum Kościoła i serce życia chrześcijańskiego" oraz zapragnąć, by święty Duch Liturgii, Duch ożywiający i uświęcający przenikał ich modlitwę i codzienną rzeczywistość.

Potrzebę odkrycia "Ducha Liturgii" w Zgromadzeniu Eucharystycznym widzi papież Benedykt XVI. Nie tylko zachęca, ale wręcz wzywa do wejścia w misterium zbawczego działania Eucharystii. Pragnąc wesprzeć tych wszystkich, którzy chcą podążać drogą Jezusa, drogą Kościoła, papież polecił Kongregacji ds. Kultu Bożego i dyscypliny Sakramentów "odnowić liturgię zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II, a zarazem w harmonii z liturgiczną tradycją Kościoła" (Kard. Canizares o "reformie reformy" w liturgii).

ERM - jako przyboczna gwardia papieża - zawsze podąża razem z nim, by w sercu Kościoła trwać i walczyć dla chwały i królowania Serca Chrystusa. Zachęcamy Animatorów, Członków i Przyjaciół ERM do udziału w rekolekcjach o Duchowości Liturgii oraz do modlitwy w intencji wszelkich inicjatyw zmierzających do przywrócenia Ducha Liturgii w naszych Zgromadzeniach Eucharystycznych.

"Świętowanie bramą do piękna, szczęścia i wieczności"

Jest to propozycja dla Członków oraz Przyjaciół ERM-u i ich rodzin. Na tę duchową przygodę rekolekcyjno-wypoczynkową zapraszamy rodziny w jakiejkolwiek konfiguracji, które chciałyby znaleźć sposób na to, by powszednie trudności nie pozbawiły życia blasku i radości.

Pragniemy pomóc w odkryciu tajemnicy pięknego życiaw tym świecie, ale nie na sposób tego świata; w odkryciu, na czym polega prawdziwe świętowanie, które ma moc nadać naszej codzienności nowy wymiar, będący odblaskiem wieczności.

Duchowa Pielgrzymka do Granic Polski

Duchowa Pielgrzymka do granic Polski

Dodaj wiadomość

Zachęcamy do redagowania naszej strony! Piszcie o Waszych wspólnotach, spotkaniach, ogniskach, wyjazdach itp. Można również publikować ogłoszenia, np. zaproszenia na spotkania Waszego ERM-u.
Dodaj tekst na stronę!

Wasze komentarze