Program formacji wstępnej - etap 1. Tropiciele Jezusa

Program formacji wstępnej - etap 1. Tropiciele Jezusa

Zawiera wprowadzenie i konspekty spotkań na pierwszy rok formacji w ERM-ie. Obejmuje poznanie 4 Zasad ERM-u i 10 obowiązków członka ERM-u. Zawiera też ceremoniał przyjęcia chust i krzyży.

Pielgrzymka do granic Polski - Słubice

Duchowa Pielgrzymka do granic Polski

Dodaj wiadomość

Zachęcamy do redagowania naszej strony! Piszcie o Waszych wspólnotach, spotkaniach, ogniskach, wyjazdach itp. Można również publikować ogłoszenia, np. zaproszenia na spotkania Waszego ERM-u.
Dodaj tekst na stronę!

Wasze komentarze