Modlą się za nas...

Drodzy Animatorzy, Członkowie i Przyjaciele Eucharystycznego Ruchu Młodych!

Cieszymy się, że możemy podzielić się z Wami informacjami o Mszach Świętych odprawianych w intencjach naszego Ruchu, w intencjach każdego z nas. Jest to dobro, o którym nie należy zapominać, które na pewno potrzebne jest każdemu! Zapraszamy do tego, by dzielić się na tej stronie wiadomościami o Mszach Świętych odprawianych w naszych intencjach. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do łączenia się duchowo szczególnie w dniach, kiedy Msze są odprawiane!

Dodaj informację o modlitwie...

Wszystkie Msze Święte w kaplicy Sióstr Urszulanek w Poznaniu (ul.Taczaka 7) odprawiane są o godzinie 7:00. Serdecznie zapraszamy, jeśli ktoś chciałby uczestniczyć w tej modlitwie.

Modlitwy w najbliższym czasie

Brak wydarzeń

Modlitwy w ostatnim czasie

27.10.2018
Kaplica Sióstr Urszulanek w Poznaniu

Msza święta o doświadczenie Bożej miłości i łaskę żywej wiary dla osób proszących o modlitwę bezpośrednio, a także za pośrednictwem strony internetowej Eucharystycznego Ruchu Młodych.

Msza odbędzie się o godz. 7:00, w kaplicy Sióstr Urszulanek w Poznaniu przy ul. Taczaka 7.

23.10.2018
Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce

Msza Święta o łaskę wierności Bogu aż do śmierci dla Członków, Animatorów, Moderatorów i Przyjaciół Eucharystycznego Ruchu Młodych.

Msza zostanie odprawiona przed cudownym obrazem Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce, dnia 23 października, o godzinie 7.00.

10.09.2018
Kaplica Sióstr Urszulanek w Poznaniu

Msza święta o potrzebne łaski dla Stowarzyszenia Dorośli dla Dzieci, Wolontariuszy i Przyjaciół Eucharystycznego Ruchu Młodych oraz dla wszystkich jego Dobroczyńców.

Msza odbędzie się o godz. 7:00, w kaplicy Sióstr Urszulanek w Poznaniu przy ul. Taczaka 7.

10.08.2018
Kaplica Sióstr Urszulanek w Poznaniu

Msza święta o łaskę wierności Bogu i gorliwość apostolsk dla Moderatorów, Animatorów i Członków Eucharystycznego Ruchu Młodych.

Msza odbędzie się o godz. 7:00, w Kaplicy Sióstr Urszulanek w Poznaniu przy ul. Taczaka 7.

03.06.2018
Kościół pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Chojnowie

Msza Święta na zakończenie Ogólnopolskich Dni Wspólnoty odprawiana w intencjach:

Ks. Proboszcz Marek z Chojnowa: O obfite dary i łaski dla Pana Burmistrza, Dyrektorów i Personel Szkół, w których gościł Eucharystyczny Ruch Młodych oraz dla Wszystkich, którzy swoją pracą i sercem zaangażowali się w przygotowanie oraz przebieg Ogólnopolskich Dni wspólnoty (ERM-u).

Ks. Łukasz - Moderator ERM diecezji kaliskiej: O łaskę poznania swojego powołania życiowego dla Dzieci Pierwszokomunijnych i Członków Eucharystycznego Ruchu Młodych oraz o gorliwe i wytrwałe podążanie za Chrystusem na wzór błogosławionej Imeldy.

Ks. Grzegorz z Lublina: O łaskę pokonywania trudności i głęboką radość z pracy dla Jezusa-Hostii dla wszystkich Członków, Animatorów i Moderatorów Eucharystycznego Ruchu Młodych.

Ojciec Jan z Włodawy: O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebna łaski dla Księdza Proboszcza Marka, Księdza Damiana – Moderatora ERM diecezji legnickiej oraz dla wszystkich Kapłanów, którzy posługiwali nam podczas tego spotkania. 

03.06.2018
Parafia pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Sierakowie

Msza święta w intencji Animatorów i Członków ERM-u, a także o rozwój wspólnoty na całym świecie.

02.06.2018
Kościół pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Chojnowie

Msza Święta podczas Ogólnopolskich Dni Wspólnoty odprawiana w intencjach:

Ks. Proboszcz Mirosław z Chojnowa: O trwałe i gorliwe powołania, spośród Członków ERM-u, do kapłaństwa, życia zakonnego i katolickiego małżeństwa sakramentalnego.

Ks. Proboszcz Marek z Chojnowa: O odrodzenie wiary w Polsce, przylgniecie do Chrystusa i Jego Matki oraz o budowanie zasad życia społecznego w naszej Ojczyźnie na fundamencie Dekalogu.

Ks. Łukasz - Moderator ERM diecezji kaliskiej: O ugruntowanie w  wierze nadziei i miłości Dobroczyńców i Przyjaciół ERM oraz Członków Stowarzyszenia Dorośli dla Dzieci.

Ks. Artur - były moderator ERM diecezji legnickiej: O łaskę wzrastania w miłości dla naszych i wszystkich Rodziców.

Ks. Jarosław - były moderator ERM diecezji legnickiejO Boże dary i łaski dla Klaudii, Kamili, Oliwii oraz Jakuba, którzy podczas tego spotkania obchodzą swoje Imieniny i urodziny.

Ks. Grzegorz z LublinaO łaskę Nieba dla śp. Wojciecha oraz dla zmarłych z naszych rodzin.

01.06.2018
Kościół pw. Św. Jacka w Legnicy

Msza święta z okazji rozpoczęcia Ogólnopolskich Dni Wspólnoty odprawiana w intencjach

Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski: za Eucharystyczny Ruch Młodych, za Moderatorów, Animatorów i Członków, o umiłowanie Jezusa - Hostii ponad wszystko oraz o radość ze służby Chrystusowi Królowi.

Ks. Damian - Moderator ERM diecezji legnickiej: Msza Święta dziękczynna za dar Eucharystycznego Ruchu Młodych i Bożą Opiekę nad spotkaniem ERM-u w Legnicy i Chojnowie.

Ks. Łukasz - Moderator ERM diecezji kaliskiej: O pełny udział w chwale Zmartwychwstałego Pana dla zmarłych Członków Eucharystycznego Ruchu Młodych i zmarłych Dobroczyńców wspierających to dzieło.

Ks. Artur - były Moderator ERM diecezji legnickiej: O powołanie do służby Jezusowi Eucharystycznemu w diecezjach, w których brakuje moderatorów i animatorów mogących poświęcić się dla pozyskiwania dziecięcych serc dla Jezusa.

Ks. Grzegorz z Lublina: O umocnienie wiary, nadziei i miłości prześladowanych Chrześcijan, zwłaszcza naszych rówieśników, oraz o łaskę poznania Boga Żywego i zbawienie wieczne dla walczących z Chrystusem i Jego Kościołem.

Ks. Adam z Głuszycy, diecezja świdnicka:  O radość nieba dla śp. Macieja w dniu pogrzebu.

06.04.2018
Kościół Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Poznaniu

Msza Święta o łaskę wierności Bogu i świętość dla Animatorów i Członków Eucharystycznego Ruchu Młodych.

Msza odbędzie się 06.04.18, o godz. 8:00, w kościele p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Poznaniu (os. Piastowskie 79)

02.04.2018
Kościół Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Poznaniu

Msza Święta o łaskę wierności Bogu i świętość dla Dobroczyńców i Przyjaciół Eucharystycznego Ruchu Młodych.

Msza odbędzie się 02.04.18, o godz. 7:00, w kościele p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Poznaniu (os. Piastowskie 79). 

29.03.2018
Kościół Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Poznaniu

Msza Święta o łaskę świętości i gorliwości w służbie Eucharystycznemu Ruchowi Młodych dla Księży Moderatorów.

Msza odbędzie się 29.03.18, o godz. 19:00, w kościele p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Poznaniu (os. Piastowskie 79).

14.01.2018
Kaplica Sióstr Urszulanek w Poznaniu

Msza święta o potrzebne łaski dla Organizatorów i Uczestników tegorocznych rekolekcji, spotkań i przedsięwzięć Eucharystycznego Ruchu Młodych.

Msza odbędzie się o godz. 7:00, w kaplicy Sióstr Urszulanek przy ul. Taczaka 7.

Stałe modlitwy w intencjach ERM-u

Msze Święte w Archidiecezji Poznańskiej

W każdy 1. czwartek miesiąca o godzinie 8.00 Moderator ERM-u w Archidiecezji Poznańskiej odprawia Mszę Świętą w intencji ERM-u Archidiecezji Poznańskiej i we wszelkich powierzonych intencjach od Animatorów i ERM-itów.

Odpowiedź od Sióstr Karmelitanek Bosych z Katowic

Drodzy Przyjaciele Jezusa Eucharystycznego!
Wszystkie Wasze założenia i intencje również leżą nam na sercu, aby Chwała Boża rozszerzała się, i by Jezus w Eucharystii był czczony i kochany. Dlatego będziemy się modlić w tych intencjach i wspierać to dzieło Boże licząc na Boże Miłosierdzie.

Odpowiedź od Sióstr Karmelitanek z Łodzi

Przesyłam (…) serdeczne podziękowanie za świąteczne życzenia, za modlitwę i za zaproszenia naszego Karmelu do modlitewnej pomocy w pięknym dziele ERM. Za całego serca wyrażamy gotowość modlitwy w intencji tego dzieła. Choć żyjemy w ścisłej klauzurze, zdajemy sobie dobrze sprawę z wielkiej potrzeby angażowania się kapłanów, osób konsekrowanych i laikatu żyjącego sprawami Kościoła w pracę nad duchową formacją dzieci i młodzieży. Idea Eucharystycznego Ruchu Młodych jest bardzo piękna. Będziemy ją wspierać naszą codzienną modlitwą. W Eucharystycznym Betlejem będziemy powierzać Nowonarodzonemu Panu cały Ruch. Życzymy, by nie brakło sil i entuzjazmu tym, którzy są do niego powołani. Życzymy wiele błogosławieństwa całej Najświętszej Rodziny na nowy rok 2011.

Z serdecznym siostrzanym pozdrowieniem,
s. Anna Maria od Ducha Świętego OCD i Siostry Karmelitanki z Łodzi

Modlitwa w zakonach klauzurowych

Zwróciliśmy się do zakonów klauzurowych w Polsce z prośbą o podjęcie stałej modlitwy w intencji Eucharystycznego Ruchu Młodych. Następujące Wspólnoty Zakonne przysłały nam odpowiedź, obiecując włączenie wszystkich intencji ERM do swojej codziennej modlitwy:
• Siostry Anuncjatki z Lichenia Starego
• Siostry Betlejemitki z Grabowca
• Siostry Bernardynki z Krakowa 
• Siostry Bernardynki z Wielunia
• Siostry Dominikanki z Krakowa
• Mniszki Kamedułki ze Złoczewa
• Siostry Karmelitanki Bose ze Spręcowa 
• Siostry Karmelitanki Bose z Gdyni
• Siostry Karmelitanki Bose z Katowic
• Siostry Karmelitanki Bose z Łodzi 
• Siostry Karmelitanki Bose z Poznania
• Siostry Karmelitanki Bose z Kodenia
• Siostry Karmelitanki Bose z Krakowa-Wesołej
• Siostry Karmelitanki Bose z Suchej Huty
• Siostry Klaryski ze Skaryszewa
• Siostry Klaryski ze Starego Sącza
• Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji z Bydgoszczy
• Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji z Pniew
• Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji z Kęt 
• Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji z Ząbkowic Śląskich
• Siostry Redemptorystki z Bielsko-Białej
• Siostry Służebnice Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji z Nysy
• Siostry Szensztackie Wieczystej Adoracji

Msze Święte na Białorusi

Co poniedziałek o 18.00 białoruskiego czasu a o 17.00 naszego czasu ks. Andrzej Stopyra odprawia Msze w intencjach ERM-u i ofiarodawców, a w każdy pierwszy piątek w intencji zmarłych członków ERM-u i zmarłych ofiarodawców.

1% a tyle dobra!

Czekamy na Twoją pomoc!

 

Stowarzyszenie "Dorośli dla Dzieci"

KRS 0000222915


Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku


Dodaj wiadomość

Zachęcamy do redagowania naszej strony! Piszcie o Waszych wspólnotach, spotkaniach, ogniskach, wyjazdach itp. Można również publikować ogłoszenia, np. zaproszenia na spotkania Waszego ERM-u.
Dodaj tekst na stronę!

Wasze komentarze