Krajowe Spotkanie Animatorów

Ogólnie o KSA

Na początku każdego roku szkolnego w Pniewach odbywa się Krajowe Spotkanie Animatorów. Służy ono pogłębieniu formacji sakramentalnej oraz umiejętności pedagogicznych animatorów. Jest także okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów i rozmowy o najważniejszych sprawach Eucharystycznego Ruchu Młodych.

Pielgrzymka do granic Polski - Słubice

Duchowa Pielgrzymka do granic Polski

Dodaj wiadomość

Zachęcamy do redagowania naszej strony! Piszcie o Waszych wspólnotach, spotkaniach, ogniskach, wyjazdach itp. Można również publikować ogłoszenia, np. zaproszenia na spotkania Waszego ERM-u.
Dodaj tekst na stronę!

Wasze komentarze